Welcome to
Ymer Group

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” ― Winston Churchill 


123movies

Ymers' visjon

Ymer skal aktivt bidra til våre kunder sikres en bærekraftig utvikling. Dette innebærer at de sikres økonomisk vekst, styrker sine sosiale relasjoner - alltid i takt mot et fornybart samfunn.

Ymers' verdier

Ymer ønsker gjennom sitt merkenavn vise til verdier som:

* Mangfold
* Disruptiv
* Ansvarlig
* Handlekraft

Forretningside

Selskap opplever forskjellige livssykluser som gjør at man trenger en mer fleksibel tilgang på ulike og unik kompetanse. Ymer skal bidra til at våre kunder øker sin endringskapasitet og styrker sin strategiske markedsposisjon ved å tilby tjenester som alltid har fokus på våre kunders bærekraftige vekstpotensial.

Ymer skal gjennom vårt verdiforslag særlig vektlegge kompetanse og tjenester som styrker våre kunders;

• Innovasjon og gjennomføringsevne
• Teknologi- og digital adopsjonsevne
• Organisatoriske kompetanse og minske den organisatoriske gjelden
• Finansieringsevne og finansielle posisjon i markedet

Våre kunder er selskap i vekst; 

* SMB selskap
* Yngre enn 5 år
* Virkemiddelapparat tilgjengelig
* Bistand innen bærekraftig vekststrategi


Produkt og tjenester:

Utvikle KPI iht vedtatt strategi // Effektivisere systemer og rutiner // Utvikle forretningsmodell // Kompetanse i organisk vekst // Kompetanse i ikke organisk vekst // Finansstrategi // Driftssupport

Utarbeide digital forretningsmodell iht strategi // Digital strategi // Digital kompetanse // Digital sikkerhet og risikoanalyser - og drift // Digital systemkompetanse og drift // Samarbeide tett opp mot CFO/CEO

Utarbeide HR strategi sett opp mot vedtatt strategi // Utarbeide kompetanseplan for selskapet // Utarbeide individuelle kompetanseplanen for ansatte // Bistå med HR kompetanse ved omorganisering // Bistå med å utvikle egne KPIèr for organisasjonen

Utarbeide digital markedsplattform sett opp mot vedtatt strategi // Øke kompetanse i bruk av sosiale medier og sikre selskapet et godt markedsbudskap // Utarbeide eksterne bærekraftig kommunikasjonsplan // Utarbeide intern kommunikasjonsplan


CEO Freddy Male Strømsvåg, Pål Nygård 


@ 2023 by Ymer Group


Contact Us

Phone +47 472 72 313

Email address:

office@ymergroup.com


123movies